Kasulik teada

Tulevikuperspektiivid

Tekstiiliteenuste turuliidrina usume, et on meie kohustus jagada teadmisi, mis aitavad tööstusharul kasvada ja toetavad meie klientide ja partnerite ärilisi eesmärke. Siit leiate uudiseid, õppekaasuseid, aastaaruandeid, veebiülekandeid ja informatsiooni investoritele.

Töötajaid

15000

Töötajad

Asutusi

140

ASUVAD 16 EL LIIKMESRIIGIS

Kontserni tulu

£1110m

KOGUTULU AASTATEL 2015-2016

Uudised

Laundry Bag

LEAN 6 SIGMA Parendusprojektid

2017. maikuus alustab Berendsen LEAN 6 Sigma parendusprojektidega. Parendusprojektide eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete või probleemide lahendamine. Parendusprojektide valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning parendusprojektiga saavutatav arvestatav rahaline kokkuhoid. Soovime jätkuvalt pakkuda kliendikeskset teenust parendades oma igapäevaseid protsesse, kus kliendi ja turu kasv on meie fookuses. Lisaks toetab Lean 6 Sigma koolitusprogrammi läbimine ettevõtte strateegia täitmist.

Laundry at Berendsen_cropped

Me püüame vähendada oma mõju keskkonnale igapäevaselt

Me hoolime oma inimestest, keskkonnast ja ühiskonnast, kus tegutseme. Me töötame keskkonnasäästlikult pöörates tähelepanu materjalide kasutamisele ja oleme saavutanud edu vee ja energia tarbimise vähendamisel.

Loe rohkem

Heitke pilk lugudele, mis toimuvad Berendsenis ja selle ümber ning saate meist rohkem teada.

Tutvuge, kuidas meie äritegevuse eeliseid toetavad läbi viidud kliendiuuringud ning lugege edulugusid ettevõttesisestest kordaminekutest ja olulistest tööstusharu või ettevõtte arengutest.

Illustrate community with employees.jpg

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.