Korporatiivne vastutus

Jätkusuutlik areng

Korporatiivne vastutus on osa Berendsenist. See avaldab mõju meie pikaajalisele strateegiale ning meie võimele arendada ja säilitada äritegevust. Me jätkame töötamist selle nimel, et luua kõrgeid eetilisi ja sotsiaalse vastutuse standardeid meie igapäeva otsustes. Me tunnustame ennast, et enda äritegevuses kuulame oma aktsionäride ootusi ja anname endast parima nende täitmisel, vaatamata sellele, et need muutuvad aja jooksul.

Meie tähelepanu keskpunktis on

Our stakeholders hero

Suhted investoritega

Me suhtleme oma investoritega mõistmaks nende vajadusi ja ootusi, et tagada parim tulemus kõigi jaoks.

Illustrate community with employees.jpg

Inimesed

Meie inimesed on teenuse pakkumise alus, nende arendamine on oluline edu saavutamisel. Me järjepidevalt arendame oma töötajaid veendumaks, et meil on õiged inimesed, õiges kohas ja õigete oskustega.

Berendsen cage driver truck.jpg

Töötervishoid ja -ohutus

“Maailma klassi” lähenemine töötervishoiule ja -ohutusele võttes eesmärgiks nulltolerantsi tööõnnetuste juhtumisele.

Laundry worker garment.jpg

Innovatiivsed ja efektiivsed lahendused

Me järjepidevalt otsime uusi lahendusi, et tagada oma klientidele silmapaistev teenus, mis aitab parandada nii meie kui klientide korporatiivset vastutust.

Berendsen_hotels_truck.jpg

Vastutustundlik tarneahel

Me jätkuvalt suuname oma tähelepanu kuludele, mis seotud suuremate varustajatega, et suurendada meie kokkuhoidu ja olla vastavuses meie korporatiivse vastutuse poliitikaga.

Outsourcing hero

Keskkonnasõbralikus

Me mõistame, et vee, energia, kemikaalide, õli ja gaasi (WECO) varud on piiratud, väärtuslikud ja keskkonna seisukohalt olulised. Me oleme pühendunud nende tarbimise vähendamisele ja tõhususe suurendamisele.

Meie strateegia

Korporatiivne vastutus on oluline ettevõtte pikaajalises edus. Me oleme tihedas suhtluses oma aktsionäridega mõistmaks nende ootusi korporatiivse vastutuse osas. Rohkem kui kunagi varem mõjutab meie korporatiivse vastutuse poliitika meie võimet võita ja hoida kliente, töötajaid, investoreid ja varustajaid. Lisaks toetab see meie suhete tugevdamist kohalike kogukondadega, tööstusharu partneritega ja seadusandjatega.

Our CR focus areas.png

Meie tähelepanu keskpunktis on

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.