Korporatiivne vastutus

Jätkusuutlik areng

Korporatiivne vastutus on osa Berendsenist. See avaldab mõju meie pikaajalisele strateegiale ning meie võimele arendada ja säilitada äritegevust. Me jätkame töötamist selle nimel, et luua kõrgeid eetilisi ja sotsiaalse vastutuse standardeid meie igapäeva otsustes. Me tunnustame ennast, et enda äritegevuses kuulame oma aktsionäride ootusi ja anname endast parima nende täitmisel, vaatamata sellele, et need muutuvad aja jooksul.

Meie strateegia

Korporatiivne vastutus on oluline ettevõtte pikaajalises edus. Me oleme tihedas suhtluses oma aktsionäridega mõistmaks nende ootusi korporatiivse vastutuse osas. Rohkem kui kunagi varem mõjutab meie korporatiivse vastutuse poliitika meie võimet võita ja hoida kliente, töötajaid, investoreid ja varustajaid. Lisaks toetab see meie suhete tugevdamist kohalike kogukondadega, tööstusharu partneritega ja seadusandjatega.

Our CR focus areas.png

Meie tähelepanu keskpunktis on

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.