Korporatiivne vastutus

Jätkusuutliku majanduskasvu edendamine

Ettevõtja sotsiaalne vastutus on Elise lahutamatu osa. See mõjutab meie pikaajalist strateegiat ning meie võimet arendada ja säilitada äritegevust. Me pühendume tegeliku sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse arendamisele. Olgu selleks vee, energia või puhastusainete kasutuse vähendamine, ökodisaini kasutuselevõtmine või tarnekanalite mõju vähendamine, kogu Elise personal toetab meie ulatuslikku ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitikat. Ettevõtte üks põhiline fookus on toetada pühendunud töötajate isiklikku ja ametialast arengut.

Meie tähelepanu keskpunktis on

Our stakeholders hero

Suhted investoritega

Me suhtleme peamiste investoritega, et mõista nende vajadusi ja ootuseid ning tagada kõigi jaoks parim tulemus.

Illustrate community with employees.jpg

Inimesed

Töötajad on meie teenuse põhiosa, nende areng on meie arengu jaoks äärmiselt oluline. Me arendame töötajaid pidevalt, veendumaks, et meil on õigete oskustega õiged inimesed õiges kohas.

Berendsen cage driver truck.jpg

Töötervishoid ja -ohutus

Tervis ja turvalisus on meie jaoks esmatähtsad. Kõigil Berendseni töötajatel ja koostööpartneritel on õigus turvalisele ja tervislikule töökeskkonnale.

Laundry worker garment.jpg

Innovatiivsed ja efektiivsed lahendused

Me püüame alati leida uusi lahendusi, et kliendid saaksid muudest teenustest eristuva teenuse, mis aitab muuta paremaks nii klientide ettevõtja sotsiaalset vastutust kui ka meie enda oma.

Insights_Elis

Vastutustundlik tarneahel

Me suuname jätkuvalt kulud peamiste tarnijate piiratud rühmale, et säästa võimalikult palju tarnijasuhete haldamiselt ja optimeerida ettevõtja vastutuse poliitika vastavust.

Outsourcing hero

Keskkonnasõbralikus

Me mõistame, et vee-, energia-, kemikaali-, nafta- ja gaasivarud on piiratud, väärtuslikud ja keskkondlikult olulised, seega püüame nende koguseid vähendada ja tõhusust suurendada.

Meie strateegia

Korporatiivne vastutus on oluline ettevõtte pikaajalises edus. Me oleme tihedas suhtluses oma aktsionäridega mõistmaks nende ootusi korporatiivse vastutuse osas. Rohkem kui kunagi varem mõjutab meie korporatiivse vastutuse poliitika meie võimet võita ja hoida kliente, töötajaid, investoreid ja varustajaid. Lisaks toetab see meie suhete tugevdamist kohalike kogukondadega, tööstusharu partneritega ja seadusandjatega.

Our CR focus areas.png

Meie tähelepanu keskpunktis on

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.