Meie aktsionärid

Aktsionäride kaasamine ja mõistmine

Töötades koos oma peamiste aktsionäridega saame tagada, et Berendseni tööviis annab tulemuse, mis on kasumlik kõigile. Me oleme analüüsimas oma korporatiivse vastutuse lähenemist, fokusseerides sellele, kuidas saame parandada aktsionäride kaasamist.

Kliendid

Me reguaarselt küsime klientidelt tagasisidet oma teenuste ja innovatsiooni kohta. Seda toetab sõltumatu rahulolu uuring 2015. aastal alustasime oma püsikliendi lojaalsuprogrammi, mille tulemusnäitajaid raporteeritakse igakuiselt. Lisaks oleme loonud kliendilojaalsuse e-õppe programmi kõikidele oma töötajatele.

Töötajad

Me kasutame erinevaid töötajate kaasamise vahendeid, seejuures ka ülegrupilist töötajate uuringut, mida viime läbi iga kahe aasta tagant. Oma teise üleettevõttelise töötajate kaasamise uuringu viisime läbi 2015. aasta oktoobris, mille tulemusena tegime järeldusi ja rakendasime tegevusi, et tuvastada parandamist vajavad valdkonnad.

Investorid

Tegevjuhtkond kohtub regulaarselt olemasolevate ja potentsiaalsete investoritega ning saab regulaarselt infot vahendajatelt ja nõustajatelt, mida jagatakse juhtkonnaga. Lisaks igal aastal kohtuvad valdkonna juhid investoritega ilma tegevjuhtkonna kohalolekuta.

Varustajad

2016. aastal laiendasime oma varustajate süstemaatilist ülevaadet ja kaasamist algatustesse. See jääb meie fookusesse ka aastal 2017 ja oma pühendumise toetamiseks käivitasime aastal 2015 programmi Supplier Excellence.

Tööstusharu partnerid

Meie peamistel turgudel teeme koostööd tekstiiliteenuse pakkujatega laiemalt läbi kaubandusühenduste, jagades kogemusi seoses õigusaktide, tehniliste normide ja ohutusega. Meie pühendumine tööstusharule ja maine terviklikkusele pakub tihti võimalusi omandada kohalikke ettevõtteid, mille omanikud soovivad pensionile jääda või väljuda ettevõttest.

Kohalikud kogukonnad

Oleme teadlikud, et meie tehased on osa kogukonnast ja meie tööjõud on moodustunud kohalikust keskkonnast. Me aktiivselt teeme koostööd nende kogukondadega: investeerime kohalike algatustesse, loome uusi töökohti ja tagame, et meie mõju on positiivne.

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.