Meie aktsionärid

Me kaasame ja mõistame aktsionäre

Tehes koostööd peamiste aktsionäridega, saame tagada, et meie ettevõte viib meid kõiki parima tulemuseni.

Kliendid

Me küsime klientidelt regulaarselt tagasisidet teenuste ja uuenduste kohta. Seda tõendab meie kliendilojaalsuse uuringukava, mille peamised tulemusnäitajad avaldatakse iga kuu.

Töötajad

Me kasutame mitmesuguseid töötajate kaasamise viise, sealhulgas kontserniüleseid töötajaküsitlusi iga kahe aasta järel.

Investorid

Tegevjuhtkond kohtub regulaarselt olemasolevate ja potentsiaalsete investoritega ning saab vahendajatelt ja nõunikelt korrapäraselt teavet, mida jagatakse juhatusega.

Vastutustundlik tarneahel

Me teeme koostööd piiratud arvu peamiste tarnijatega. See aitab luua tugevad pikaajalised sidemed ja rõhutada ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika kooskõlastamise vajadust. Meie keskkonnasäästliku ostmise poliitika on kirjas meie keskkonnasäästliku ja eetilise ostmise koodeksis.

Tööstusharu partnerid

Peamistel turgudel teeme kaubandusliitude kaudu koostööd ka laiema tekstiiliteenuste tööstusharuga, jagades õigusaktide, tehniliste standardite ja turvalisusega seotud probleeme.

Kohalikud kogukonnad

Me oleme teadlikud, et meie tehased on osa kogukonnast ja meie tööjõud tuleb kohalikust piirkonnast. Me teeme nende kogukondadega aktiivselt koostööd, investeerides kohalikesse projektidesse, et tagada enda positiivne mõju ja luua uusi töökohti.

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.