Meie inimesed

Me investeerime oma töötajatesse

Me tugevdame töötaja oskuseid, suhtlemist ja kaasamist ning tagame turvalise töökeskkonna, et meie töötajad saaksid panustada meie edusse. Me oleme pühendunud sellele, et kaasata, arendada, tunnustada ja märgata oma töötajaid.

Me loome ise ja julgustame oma töötajaid looma paremat ettevõtet ja ohutut töökeskkonda.

Kliendid

Me regulaarselt küsime klientidelt tagasisidet oma teenuste ja innovatsiooni kohta. Seda toetab sõltumatu rahulolu uuring. 2015. aastal alustasime oma püsikliendi lojaalsuprogrammi, mille tulemusnäitajaid raporteeritakse igakuiselt. Lisaks oleme loonud kliendilojaalsuse e-õppe programmi kõikidele oma töötajatele. 2016. aastal lõime kliendilojaalsuse e-õppe programmi ja tutvustasime toetavaid programme klienditeenindusele kliendirahulolu tagamiseks.

Keskendume mitmekesisusele

Meie eesmärk on luua töökultuur, mis arvestab kõigiga. Me oleme pühendunud, et kõrvaldada diskrimineerimine ja julgustame mitmekesisust meie kollektiivis. Meie eesmärgiks on töötajate esindatus kohalikes kogukondades, kus tegutseme. Soovime, et iga töötaja tunneks et on austatud ja võimeline andma endast parima.

Töötajate oskuste tugevdamine

Meie efektiivse juhtimise ja arengu (LEAD model) kava arendab käitumismudeleid, mida me peame kõige efektiivsemaks edu saavutamisel vanemjuhtkonna ja tootmisüksuste juhtide tasemel.

Uute kolleegide tutvustamine

Esmamulje on oluline, seega tervitame ja tutvustame iga töötajat individuaalselt ja põhjalikult.

Tervise ja turvalisuse tähtsustamine

Tervis ja turvalisus on meie jaoks esmatähtsad. Kõigil Berendseni töötajatel ja koostööpartneritel on õigus turvalisele ja tervislikule töökeskkonnale. Elis järgib kehtivaid töötervishoiu-, -ohutus- ja hügieenieeskirju ning võtab kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et hoida õigusaktide nõuetele vastavat töökeskkonda.

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.