Meie inimesed

Strateegia täitmiseks investeerime oma inimestesse

Me tugevdame töötaja oskuseid, suhtlemist ja kaasamist. Me tagame ohutu töökeskkonna, et saaksime julgustada oma töötajaid meie strateegia täitmisel. Me oleme pühendunud, et kaasata, arendada, tunnustada ja märgata oma töötajaid.

Me loome ise ja julgustame oma töötajaid looma paremat ettevõtet ja ohutut töökeskkonda.

Kliendid

Me regulaarselt küsime klientidelt tagasisidet oma teenuste ja innovatsiooni kohta. Seda toetab sõltumatu rahulolu uuring. 2015. aastal alustasime oma püsikliendi lojaalsuprogrammi, mille tulemusnäitajaid raporteeritakse igakuiselt. Lisaks oleme loonud kliendilojaalsuse e-õppe programmi kõikidele oma töötajatele. 2016. aastal lõime kliendilojaalsuse e-õppe programmi ja tutvustasime toetavaid programme klienditeenindusele kliendirahulolu tagamiseks.

Keskendume mitmekesisusele

Meie eesmärk on luua töökultuur, mis arvestab kõigiga. Me oleme pühendunud, et kõrvaldada diskrimineerimine ja julgustame mitmekesisust meie kollektiivis. Meie eesmärgiks on töötajate esindatus kohalikes kogukondades, kus tegutseme. Soovime, et iga töötaja tunneks et on austatud ja võimeline andma endast parima.

Töötajate oskuste tugevdamine

Meie efektiivse juhtimise ja arengu (LEAD model) kava arendab käitumismudeleid, mida me peame kõige efektiivsemaks edu saavutamisel vanemjuhtkonna ja tootmisüksuste juhtide tasemel.

Ettevõttesisene kommunikatsioon

Esmamulje loeb, me oleme võimaldanud kasutada ettevõtte sisevõrgus laialdast ja paindlikku tagasiside rakendust, kus töötajad saavad teha omapoolseid ettepanekuid ja järeldusi.

Töötervishoid ja -ohutus

Tegutsedes paljudes riikides kohalike standarditega, mis puudutavad regulatsioone ja head tava, soovime me saavutada ettevõttes ühtlast taset, mis on palju kõrgem kui lihtsalt standardid. Me püüame rakendada kõrgeima taseme töötervishoiu ja -ohutuse süsteeme kõikides osakondades, et kindlustada tulemuste paranemine. Meie eesmärk on viia tööõnnetuste arv nullini.

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.