Privaatsuspõhimõtted

Berendsen Textile Service AS kohustub andmete vastutava töötlejana järgima õiguslikke ja määruslikke sätteid, eelkõige 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) nr 2016/679. Berendsen Textile Service AS võtab kasutusele kõik vajalikud abinõud, et hoida andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust, takistades eeskätt andmete moonutamist ja kahjustamist või volitamata kolmandate poolte juurdepääsu.

This website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our cookie policy for information on cookies and how to manage them.